Vaka Yarışması

I. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci
Vaka Yarışması- 2022

I. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci Vaka Yarışması-2022, tüm üniversite öğrencilerine, takım halinde yarışarak, yaratıcı vaka çözümleriyle, ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında sağlığın iyileştirilmesi ve korunması, bütünleşik bir program uygulandığı zaman mümkün olabilmektedir. Bütünleşik bir program için bilgi, beceri ve yetkinlik olarak tüm bileşenlerin bir araya gelmesi ve kazanım elde edilmesi gerekmektedir. Fizik tedaviye gereksinimi olan her bireye/hastaya veya riskli bireye uygulanacak program için gereken bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklıdır. Hastaya veya riskli bireye uygulanacak program ve söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, karar verebilme, çözümleme, iletişim, takım çalışması gibi yetkinlikler de gerekmektedir. Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde Fizik Tedavi Rehabilitasyon öğrencilerinin mezun olmadan önce sahip olabilmeleri beklenen bir düzeydir.

Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinlik kazanabilmeleri konusunda karmaşık bir vakayı çözümleyebilmeleri, karar verebilmeleri, değerlendirip, tedavi programı oluşturabilmeleri mezuniyet için gerekli olan yetkinliğin kazanılmasına katkı sağlayacaktır.

İlki yapılacak olan bu yarışmanın amacı:

  • Araştırmacı, meraklı ve yaratıcı fizyoterapi öğrencilerine fikirlerini aktaracağı bir ortam oluşturmak,

  • Vaka çözümlemesiyle karar verme, iletişim, takım çalışması gibi yetkinlikleri kazandırmak,

  • Teorik ve uygulamalı olarak edinilen bilgi, beceri ve deneyimin, karmaşık bir vakayı değerlendirmek ve tedavi etmek için aktarılmasını sağlamaktır.

Sevgili öğrenciler;

Kariyerinizi planladığınız üniversite yıllarınızda, her zaman hangi alanda başarılı ve mutlu olacağınızı merak edersiniz. Bu kapsamda okuyarak ve danışarak bilgi edinmeye çalışırsınız. İlkini düzenlediğimiz Vaka Yarışması, sizlere vaka çözümlemeyi, üzerinde iletişim kurmaya çalışacağınız, takım çalışması yapabileceğiniz ve sonrasında kariyer planlarınızı yeniden değerlendireceğiniz tatlı ve öğretici bir rekabet ortamı sunmaktadır. Bunun yanı sıra sahip olduğunuz tüm teorik bilgilerle, gerçek vaka örnekleri ile problemlere çözümler bulma fırsatı elde edeceksiniz. Çözümlerinizin doğruluğu ve hassasiyeti kadar emeğinizi nasıl sunduğunuz da ön plana çıkacak ve değerlendirilecektir.

Öğrendiklerinizi, bilgi ve beceri birikimlerinizi kendiniz için faydaya çevirmek adına hepinizi I. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrenci Vaka Yarışmasına bekliyoruz…

Katılım Koşulları

1) Yarışma aşağıda belirtilen üç kategoride düzenlenmektedir:

Kategori A: Nörolojik bir vaka değerlendirmesi ve tedavisi
Kategori B: Ortopedik bir vaka değerlendirmesi ve tedavisi
Kategori C: Özel konularda bir vaka değerlendirmesi ve tedavisi

2) Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşama yazılı olup, yazılı aşamasından en az 70 puan almak zorunludur. Yazılı aşamayı geçen adaylar sözlü aşamaya katılmaya hak kazanırlar.

3) Yarışmaya takım olarak katılım söz konusudur. Takımlar 3 öğrenciden oluşur. Bir öğrenci sadece bir takımda yer alabilir. Dördüncü sınıfa geçmiş veya 2022 yılında mezun olanlar Vaka Yarışması’na katılabilirler.

4) Her takımda en fazla bir öğretim elemanı danışman olarak bulunabilir. Başvuru sırasında bildirilmelidir.

5) Vaka Yarışması’na katılım ücretsizdir.

6) Tüm başvurular 01 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar bu linkten yapılacaktır. Başvurularda web üzerindeki ilgili başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Takımlar hangi kategoride başvurduklarını belirtmek zorundadır.

7) Yazılı aşama için hazırlanan vaka, takımların e-posta adreslerine 7 Temmuz 2022 tarihine kadar gönderilecek ve kongre web sayfasında ilan edilecektir.

8) Takımlar raporlarını 08 Ağustos 2022 mesai bitimine kadar fizyoterapidegelismeler@flaptour.com.tr e-posta adresine göndereceklerdir. Gönderilen raporlar literatürün yanı sıra diğer gelen raporlar dikkate alınarak intihal/alıntı (turnitin vb.) kontrolünden geçirilecek ve %50 üzerinde benzerlik gösterenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) Yazılı aşama finalistleri 15 Ağustos 2022 tarihinde web üzerinden duyurulacak, ayrıca sonuçlar tüm katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecektir.

10) Final aşaması öğrenciler ve jüri üyeleriyle 18. Fizyoterapide Gelişmeler Kongre’sinde Ankara’da yapılacaktır. Takımların final için vaka çözümlerini içeren sunumu, fizyoterapidegelismeler@flaptour.com.tr adreslerine göndermeleri gerekecektir.  Finalistler vaka çözümlerini jüri önünde sunacaktır.  Sunum sırası kura ile belirlenir. Takımlar kendisinden sonraki takımların sunumlarını izleyebilirler. Kazanan takımlar aynı gün ilan edilecek ve kendilerine bildirilecektir. Takımlara ödülleri 18. Fizyoterapide Gelişmeler Kongre’sinde düzenlenecek bir törenle verilecektir.

Ödüller

Tüm kategorilerde takımlara verilecek sürpriz ödüller daha sonra açıklanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2022

Yarışma Başvuru Formu