Kongrenin Amacı ve Kapsamı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü ilk olarak 1961 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kurulmasıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu olarak eğitim- öğretim vermeye başlamıştır. 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olarak eğitime devam eden bölümümüz 2019 yılından itibaren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi olarak fizyoterapist yetiştirmektedir. Fakültemiz bu alanda ilkleri gerçekleştiren öncü bir kuruluştur ve ülkemizdeki diğer bölümlere ve fizyoterapistlere yol gösterici bir misyon edinmiştir.

Ülkemizde yaklaşık 40 bin fizyoterapist ve 80’den fazla fizyoterapi okulu bulunmaktadır. Bu okullardan her yıl yaklaşık 15 bin yeni fizyoterapist mezun olarak alanda hizmet vermeye başlamaktadır. İki yılda bir Hacettepe Üniversitesi tarafından hem Türkiye’deki hem de dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’deki fizyoterapistler ve fizyoterapist adayları ile paylaşılması amacıyla düzenlenen Fizyoterapide Gelişmeler kongresinin 18.’si bu yıl ‘Hastalıkta ve Sağlıkta Fizyoterapi Rehabilitasyon’ sloganı ile düzenlenmektedir. Ülkemizde fizyoterapi eğitimi ve uygulamalarının öncülüğünü yapan Hacettepe Üniversitesi tarafından planlanan bu bilimsel etkinliğin temel amacı; fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal faktörleri kapsayan kanıta dayalı yaklaşımlar kullanarak, bireyin yaşam boyunca topluma katılımını, sağlığın korunmasını ve yeniden kazandırılmasını, hareket yeteneğini, fiziksel aktivitesini ve fonksiyonel yeteneklerini iyileştirmeyi amaçlayan fizyoterapistlerin ve fizyoterapist adaylarının, fizyoterapi alanında hem Türkiye’de hem de dünyada gerçekleştirilen bilimsel gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamaktır.

Fizyoterapi birçok alanda hizmet vermektedir, hizmet verdiği tüm alanlarda dünyadaki gelişmeleri takip etmek önemlidir. Tüm dünyadaki bilimsel gelişmelerin kliniğe nasıl adapte edilebileceği alanında uzman kişiler tarafından yorumlanarak hem akademisyenlere hem de klinisyenlere yol gösterecek şekilde aktarımı sağlanacaktır.

Bu kongre ile fizyoterapist ve fizyoterapist adaylarının multidisipliner ekip içerisinde diğer sağlık profesyonelleri ile bilgi paylaşımına ve kendi çalışmalarını tanıtmalarına olanak verilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik Türkiye’de çalışan ve çalışmaya aday fizyoterapistlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine olanak sağlamanın yanında diğer meslektaşları ve sağlık profesyonelleri ile iş birlikleri kurarak yeni proje fikirlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayacak ekipleri oluşturmalarına yardımcı olmayı da hedeflemektedir.

Ülkemizde farklı özel ilgi alanlarında sempozyum, kongre, kurs vb düzenleyen dernekler (Sivil Toplum Örgütleri) bulunmaktadır. Bu kongrenin çatı kongre olması hedeflenmiş ve bu amaçla da fizyoterapinin pek çok alanını kapsayan bir program hazırlanmıştır. Kongre 3 salonda gerçekleşecektir. Fizyoterapistlerin en çok çalıştığı alanlar göz önünde bulundurularak (nöroloji, ortopedi ve genel) farklı alanlarda çalışan fizyoterapistlerin ilgisi çekilmeye çalışılacaktır. Tüm bu kapsam ve içerik ile hazırlanan bilimsel etkinliğe daha fazla kişinin katılımının sağlanması ve yaygınlığın artırılması için etkinlik ulaşımın kolay olduğu Ankara ilinde yapılacaktır.